Wat als al je tastbare herinneringen verdwijnen in de shredder? Alles van vroeger, je familie, je jeugd? Je legt het vast in een gedicht..